Sose szokj rá a dohányzásra!Impresszum

Dohányzás Fókuszpont

Cím: H-1054 Budapest, Széchenyi utca 14.
E-mail: tibor.demjen@gmail.com
Web: www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu

Az eredeti oldal az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében készült. A 2007-ben átdolgozott oldalt az Országos Egészségfejlesztési Intézet megbízásából a Colorplus Kft. készítette. A 2017-ben kialakított új weboldalt az EMMI DF megbízásából a GFX Desing Kft. fejlesztette.

EMMI DF- minden jog fenntartva.

A honlap az EMMI DF felügyelete alatt működik.

Főszerkesztő: Demjén Tibor,
A szerkesztésben részt vettek: Bőti Edina, Dr. Nagy Erika.
Utolsó verzió bevezetésének időpontja: 2017.08.29.
A honlapot készítette: GFX Design Kft.
Cím: 1038 Budapest, Tamás u. 14/a
Website: www.gfx.hu
E-mail: info@gfx.hu

A honlap elkészítésében segítségünkre voltak:
- Berecz Ildikó: OEFI
- Bernáthné Lázár Dóra: Rózsavölgyi Óvoda, óvónő
- Dr. Csépe Péter: SOTE, Közegészségtani Intézet, tudományos munkatárs
- Gyebnár Brigitta: Egészségügyi Minisztérium, Egészségpolitikai Főosztály
- Dr. Koós Tamás: Országos Addiktológiai Intézet, tudományos munkatárs
- Dr. Kovács Éva
- Dr. Kovács Gábor: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, tüdőgyógyász főorvos
- Kőszeginé Jarábik Mária: Jelki András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium, egészségnevelő tanár
- Dr. Miski Anikó: OTH, Nemzetközi Főosztály, főosztályvezető
- Dr. Molnár György: Empátia Biomed Gyógycentrum igazgató
- Müllerné Bodoki Emőke: Kaffka Margit Általános Iskola, igazgató helyettes,
- Dr. Németh Ágnes: OGYEI
- Dr. Raffay Bálint: Egészségügyi Minisztérium
- Dr. Simon Tamás: SOTE, Közegészségtani Intézet, egyetemi tanár, igazgató helyettes
- Dr. Szilágyi Tibor: Egészségünkért a XXI. században Alapítvány, ügyvivő
- Dr. Urbán Róbert: ELTE, Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék, egyetemi docens
- Dr. Vadász Imre: Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért, elnök
- Demjén Tibor
- Kimmel Zsófia
- Kiss Judit
- Román Nóra
- Viski Dorottya

E honlap információi a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.

A honlap tartalmának szerzői joga az Emberi Erőforrások Minisztériuma Dohányzás Fókuszpontját (EMMI DF) illeti meg, kivéve ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.

E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az EMMI DF fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A másodközlésnek meg kell felelnie a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról megfelelő paragrafusainak. Az EMMI DF kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.

A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A honlap szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat a 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli a szerkesztőség.

Működéskor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt az EMMI DF:

A nem szándékosan közölt személyes adatokat nem őrzi meg és nem adja tovább.
A tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra az esetre használja fel az Intézet, amire rendelkezésre bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.
Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozza nyilvánosságra. A szerkesztőség az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől.
Az Intézet a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja,a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. Az Intézet ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és az adatokat a feldolgozás után megsemmisíti.