cikiacigi.hu - Impresszum

Sose szokj rá a dohányzásra!Impresszum

Dohányzás Fókuszpont
Cím: H-1054 Budapest, Akadémia utca 3.

E-mail: tibor.demjen {kukac} gmail.com
Web: dohanyzasvisszaszoritasa.hu

A honlap a Dohányzás Fókuszpont felügyelete alatt működik.

Domain név tulajdonos: EMMI-NISZ

Szerkesztő: Demjén Tibor

Utolsó verzió bevezetésének időpontja: 2021.
Minden jog fenntartva 2021.

Az eredeti oldal az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében készült. A 2007-ben átdolgozott oldalt az Országos Egészségfejlesztési Intézet megbízásából a Colorplus Kft. készítette. A 2017-ben kialakított új weboldalt az EMMI DF megbízásából a GFX Desing Kft. fejlesztette.

A szerkesztésben és a honlap elkészítésében segítségünkre voltak:
 • Bernáthné Lázár Dóra: Rózsavölgyi Óvoda, óvónő
 • Berecz Ildikó: OEFI
 • Bőti Edina: OEFI
 • Dr. Csépe Péter: SOTE, Közegészségtani Intézet, tudományos munkatárs
 • Gyebnár Brigitta: Egészségügyi Minisztérium, Egészségpolitikai Főosztály
 • Kimmel Zsófia
 • Kiss Judit: EMMI DF
 • Dr. Koós Tamás: Országos Addiktológiai Intézet, tudományos munkatárs
 • Dr. Kovács Éva
 • Dr. Kovács Gábor: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, tüdőgyógyász főorvos
 • Kőszeginé Jarábik Mária: Jelki András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium, egészségnevelő tanár
 • Dr. Miski Anikó: OTH, Nemzetközi Főosztály, főosztályvezető
 • Dr. Molnár György: Empátia Biomed Gyógycentrum igazgató
 • Müllerné Bodoki Emőke: Kaffka Margit Általános Iskola, igazgató helyettes,
 • Dr. Nagy Erika: OEFI
 • Dr. Németh Ágnes: OGYEI
 • Dr. Raffay Bálint: Egészségügyi Minisztérium
 • Román Nóra: OEFI
 • Dr. Simon Tamás: SOTE, Közegészségtani Intézet, egyetemi tanár, igazgató helyettes
 • Dr. Szilágyi Tibor: Egészségünkért a XXI. században Alapítvány, ügyvivő
 • Dr. Urbán Róbert: ELTE, Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék, egyetemi docens
 • Dr. Vadász Imre: Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért, elnök
 • Viski Dorottya: OEFI
E honlap információi a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.

A honlap tartalmának szerzői joga az Emberi Erőforrások Minisztériuma Dohányzás Fókuszpontját (EMMI DF) illeti meg, kivéve ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.

E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az EMMI DF fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A másodközlésnek meg kell felelnie a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról megfelelő paragrafusainak. Az EMMI DF kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.

A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A honlap szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat a 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli a szerkesztőség.

Működéskor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt az EMMI DF:
A nem szándékosan közölt személyes adatokat nem őrzi meg és nem adja tovább.
A tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra az esetre használja fel az Intézet, amire rendelkezésre bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.
Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozza nyilvánosságra. A szerkesztőség az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől.
Az Intézet a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja,a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. Az Intézet ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és az adatokat a feldolgozás után megsemmisíti.