cikiacigi.hu - Adatvédelmi tájékoztató

Sose szokj rá a dohányzásra!Adatvédelmi tájékoztató

E honlap információi a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. A honlap tartalmának szerzői joga az EMMI Dohányzás Fókuszpontját (EMMI DF) illeti meg, kivéve ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.
E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az EMMI DF fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze.
A másodközlésnek meg kell felelnie a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról megfelelő paragrafusainak.
Az EMMI DF kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.
A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat a 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli a szerkesztőség. Működéskor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt az EMMI DF:
A nem szándékosan közölt személyes adatokat nem őrzi meg és nem adja tovább. A tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra az esetre használja fel az EMMI DF, amire rendelkezésre bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat. Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozza nyilvánosságra. A szerkesztőség az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől.
Az EMMI DF a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. Az EMMI DF ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és az adatokat a feldolgozás után megsemmisíti.